Posted by Thái Thu

Author: Thái Thu

Ở tuổi đang phát triển và trưởng thành, trẻ em có rất nhiều lo âu: khi mẹ rời nhà đi chợ hay đi làm, trẻ thường bám theo kêu khóc. Nếu lo

Ngay sau khi biết nói, chúng ta đã biết bẻ cong sự thật và phát triển khả năng này theo thời gian. Thậm chí cả trong giới khoa học – thế gi

Trong tâm lý học, khí chất và các loại khí chất luôn là thuộc tính phức hợp của cá nhân biểu hiện cường độ, tốc độ, nhịp độ của cá