Test tâm bệnh

Thang Đánh Giá Trầm Cảm Hamilton

Họ và tên:………………………………………………Giới tính………………… Ngày sinh: …………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………….. MỤC NỘI DUNG ĐIỂM 1 Khí sắc trầm: – Không có cảm giác khó chịu và dấu

Continue Reading
Call Now Button