Tâm lý thường thức

Khí Chất Và Các Loại Khí Chất

Trong tâm lý học, khí chất và các loại khí chất luôn là thuộc tính phức hợp của cá nhân biểu hiện cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm

Để lại thông tin của bạn