Tâm lý lâm sàng

Não Cố Tình Quên, Để Ghi Nhớ

Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy hệ thống thần kinh chủ động loại bỏ ký ức, điều này cho thấy rằng quên có thể là chế độ mặc định

Tổng Quan Ám Ảnh Sợ và Case Thực Tế

Bên cạnh những rối loạn cảm xúc liên quan đến trầm cảm, stress thì các ám ảnh sợ cũng là một trong những rối loạn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh

Để lại thông tin của bạn