Tâm lý lâm sàng

Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy hệ thống thần kinh chủ động loại bỏ ký ức, điều này cho thấy rằng quên có thể là chế