Test tâm lý

Trắc Nghiệm Tâm Lý Tính Cách MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI hay gọi tắt tà trắc nghiệm MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indication, một phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm

Trắc Nghiệm Nhân Cách EPI

(Trắc nghiệm nhân cách của Eysenck) Họ và tên:                                                                                 Giới: Địa chỉ:                                                                                     Năm sinh: Ngày làm trắc nghiệm: Trả lời CÓ hoặc KHÔNG cho các câu hỏi dưới đây. 1. Bạn thường mong

Thang Đánh Giá Lo Âu – Trầm Cảm – Stress (DASS 42)

Họ và tên: ……………………………………….Tuổi:…………Giới:………Nghề nghiệp:………………… Địa chỉ:…………………………………………..Chẩn đoán:………………..Ngày làm:…………………….. Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong

Thang Đánh Giá Lo Âu – Trầm Cảm – Stress (DASS 21)

(DÀNH CHO NGƯỜI LỚN) Họ và tên: …………………………….Tuổi:…… Giới:…….   Nghề:……………………. Địa chỉ:…………………………………Chẩn đoán:………………..Ngày làm:………. Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng

Thang Đánh Giá Trầm Cảm Hamilton

Họ và tên:………………………………………………Giới tính………………… Ngày sinh: …………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………….. MỤC NỘI DUNG ĐIỂM 1 Khí sắc trầm: – Không có cảm giác khó chịu và dấu hiệu trầm cảm – Có cảm giác

Thang Đo ADHD Vanderbilt Dành Cho Cha Mẹ

Thang đo ADHD Vanderbilt (Tăng động giảm chú ý và rối loạn hành vi cảm xúc ở trẻ em) Thang Vanderbilt là thang đo thường được các chuyên gia sử dụng trên lâm

Thang ĐO ADHD Vanderbilt Dành Cho Giáo Viên

(Phiên bản dành cho giáo viên)   Họ và tên học sinh:………………………………….Giới tính:……  Lớp:………………….. Trường:…………………………………………………..…………… Ngày sinh:………………………………..Ngày làm test:………………………   Xin hãy bôi đậm hoặc gạch chân hoặc điền số vào ô màu

Thang Đánh Giá Trạng Thái Tâm Thần MMSE

Mini – Mental State Examination (MMSE)   Tên bệnh nhân:…………………………………………..Tuổi…………..Giới……………..Nghề nghiệp…………………………. Địa chỉ:……………………………………………………….Chẩn đoán………………………Ngày làm test……………………….. A. Đánh giá về định hướng: (nói đúng cho mỗi câu 1 điểm) Hãy nói cho biết

Phiếu Đánh Giá Mức Độ Tự Kỷ (CARS)

The Childhood Autism Rating Scale – C.A.R.S Họ và tên trẻ:…………………………………. Giới tính:……………. Ngày sinh:……../………/………. Ngày đánh giá: ……../………/………. Địa chỉ:……………………………………………………………     I. QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI II.  BẮT CHƯỚC 1 Không

Để lại thông tin của bạn