Tâm lý tội phạm

Ai đó đã từng nói “Những tác phẩm trinh thám đều có thể trở thành một vở bi kịch tình yêu, một cuốn sách tâm lý học, một vở chính