Thang Đánh Giá Trạng Thái Tâm Thần MMSE

Mini – Mental State Examination (MMSE)

 

Tên bệnh nhân:…………………………………………..Tuổi…………..Giới……………..Nghề nghiệp………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………….Chẩn đoán………………………Ngày làm test………………………..

A. Đánh giá về định hướng: (nói đúng cho mỗi câu 1 điểm)

  1. Hãy nói cho biết hôm nay là thứ mấy?…………………………………………………………………………………………
  2. Hãy nói cho biết hôm nay là ngày mấy? ………………………………………………………………………………………
  3. Hãy nói cho biết tháng này là tháng mấy?…………………………………………………………………………………….
  4. Hãy cho biết mùa này là mùa gì?………………………………………………………………………. ……………………….
  5. Hãy cho biết năm nay là năm nào?………………………………………………………………………………………………
  6. Hãy cho biết đây là buồng (tầng nào hoặc khoa nào)?……………………………………………………………………
  7. Hãy cho biết đây là ở đâu?…………………………………………………………………………………………………………
  8. Hãy cho biết đây thuộc quận (huyện) nào?…………………………………………………………………………………..
  9. Hãy cho biết đây thuộc tỉnh (thành phố) nào?……………………………………………………………………………….
  10. Hãy cho biết đây là nước nào?………………………………………………………………………………………………………

B. Đánh giá khả năng ghi nhận (trí nhớ tức thì)

Đọc tên 3 đồ vật bất kỳ (quả táo,cái bàn, đồng xu…) một cách chậm rãi, rõ ràng; sau đó yêu cầu bệnh nhân nhắc lại luôn (ghi 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Xin nhắc tên 3 đồ vật đó cho tới khi bệnh nhân thuộc được cả 3)……………………………………………………

C. Đánh giá sự chú ý và tính toán

– Yêu cầu bệnh nhân làm phép tính 100 – 7 liên tiếp (dừng lại sau 5 lần) (ghi 1 điểm cho mỗi lần trả lời đúng)……………………………………………………………

– Nếu bệnh nhân không làm được 5 lần nghiệm pháp 100 – 7, yêu cầu bệnh nhân làm liệu pháp khác: đánh vần ngược 1 từ: HƯƠNG -> GNƠƯH. (Số điểm ghi bằng đúng theo thứ tự sắp xếp chính xác của từ)………………………………………………

Xem thêm:  Trắc Nghiệm Tâm Lý Tính Cách MBTI

D. Đánh giá khả năng hồi ức nhớ lại:

– Yêu cầu bệnh nhân nhắc lại tên 3 đồ vật đã nêu ở phần B. (cho 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.)……………………………………………………………………….

E. Đánh giá về ngôn ngữ:

E.1 Gọi tên đồ vật: (cho 1 điểm cho mỗi lần gọi đúng tên đồ vật)

– Đưa bệnh nhân xem một chiếc đồng hồ và hỏi đó là cái gì?……………………………….

– Đưa bệnh nhân xem một chiếc bút chì và hỏi đó là cái gì?…………………………………

E.2 Nhắc lại một câu (đánh giá tínhlưu loát trong ngôn ngữ):Yêu cầu bệnh nhân nhắc lại câu “không thể, nếu, và hoặc nhưng, mãi” (nếunhắc lại đúng hoàn toàn cho 1 điểm)………………………………………………………………………

E.3 Mệnh lệnh theo 3 giai đoạn: Đưa một mảnh giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân bằng một câu “Cầm lấy tờ giấy bằng tay phải, gấp đôi tờ giấy lại và đặt nó xuống sàn nhà”. (Ghi 1 điểm cho mỗi hành động đúng)………………………………………………………..

E.4 Đọc và làm theo sự chỉ dẫn: Đưa bệnh nhân một tờ giấy to có ghi rõ một mệnh lệnh (“Hãy nhắm mắt lại”). Yêu cầu bệnh nhân đọc và làm theo: (cho 1 điểm nếu làm đúng)……………………………………….

E.5 Viết: Đưa bệnh nhân một tờ giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân viết một câu bất kỳ (câu phải có chủ từ và động từ và phải có nghĩa, có thể sai về ngữ pháp, chính tả… cũng được). (Cho 1 điểm nếu viết được)………………………………………………………………………………

F. Đánh giá khả năng tưởng tượng, trừu tượng: Yêu cầu bệnh nhân vẽ lại một hình đã được vẽ sẵn, hình vẽ phải gồm 10 góc và phải có 2 góc lồng vào nhau. (Cho 1 điểm nếu vẽ đúng)……………………………………………………

Xem thêm:  Phiếu Đánh Giá Mức Độ Tự Kỷ (CARS)

ĐỌC KẾT QUẢ

Tổng điểm:……………………………………………….

Không có suy giảm nhận thức: ≥ 24

Suy giảm nhận thức nhẹ : 20 – 23

Suy giảm nhận thức vừa : 14 – 19

Suy giảm nhận thức nặng : 00 – 13