Thang Đánh Giá Lo Âu – Trầm Cảm – Stress (DASS 21)

(DÀNH CHO NGƯỜI LỚN)

Họ và tên: …………………………….Tuổi:…… Giới:…….   Nghề:…………………….

Địa chỉ:…………………………………Chẩn đoán:………………..Ngày làm:……….

Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần qua. Không có câu trả lời đúng hay sai. Và đừng dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.

Mức độ đánh giá: 0  Không đúng với tôi chút nào cả

                             1  Đúng với tôi phần nào, hoặc thỉnh thoảng mới đúng

Đúng với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng

3  Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời gian là đúng

S 1. Tôi thấy khó mà thoải mái được 0   1   2   3
A 2. Tôi bị khô miệng 0   1   2   3
D 3. Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích cực nào 0   1   2   3
A 4. Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng) 0   1   2   3
D 5. Tôi thấy khó bắt tay vào công việc 0   1   2   3
S 6. Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi tình huống 0   1   2   3
A 7. Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay…) 0   1   2   3
S 8. Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều 0   1   2   3
A 9. Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười 0   1   2   3
D 10. Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả 0   1   2   3
S 11. Tôi thấy bản thân dễ bị kích động 0   1   2   3
S 12. Tôi thấy khó thư giãn được 0   1   2   3
D 13. Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng 0   1   2   3
S 14. Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm 0   1   2   3
A 15. Tôi thấy mình gần như hoảng loạn 0   1   2   3
D 16. Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa 0   1   2   3
D 17. Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người 0   1   2   3
S 18. Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái 0   1   2   3
A 19. Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp) 0   1   2   3
A 20. Tôi hay sợ vô cớ 0   1   2   3
D 21. Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa 0   1   2   3
Xem thêm:  Thang Đo ADHD Vanderbilt Dành Cho Cha Mẹ

 

Tổng điểm:……………………………………………….

Cách tính điểm

Điểm của Trầm cảm, Lo âu và Stress được tính bằng cách cộng điểm các đề mục thành phần, rồi nhân hệ số 2.

Mức độ Trầm cảm

D

Lo âu

A

Stress

S

Bình thường 0 – 9 0 – 7 0 – 14
Nhẹ 10 – 13 8 – 9 15 – 18
Vừa 14 – 20 10 – 14 19 – 25
Nặng 21 – 27 15 – 19 26 – 33
Rất nặng ≥28 ≥20 ≥34

 

Ngày…………Tháng…….. Năm…..

                                                                                                                             Người thực hiện