Posted by Selena Thanh Bình

Author: Selena Thanh Bình

Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy hệ thống thần kinh chủ động loại bỏ ký ức, điều này cho thấy rằng quên có thể là chế

Ai đó đã từng nói “Những tác phẩm trinh thám đều có thể trở thành một vở bi kịch tình yêu, một cuốn sách tâm lý học, một vở chính